Μεταβλητά Δεδομένα


Εξατομικευμένη ενημέρωση.

Επικοινωνήστε προσωπικά με τους πελάτες σας εκτυπώνοντας ένα προς ένα ονόματα, διευθύνσεις, barcode, QR codes και λοιπά.